Easy Template sjablonen balk
Home Producten Diesten Contact
Easy Template
Easy Template

 

 

Vervaltermijnen verlof registreren

Vanaf 01-01-2012 zal een nieuwe wet in werking getreden met betrekking tot de verjaring van verlofdagen. De opgebouwde verlofdagen krijgen een vervaltermijn. Hierbij worden onderscheiden: verlofdagen wettelijk minimum, verlofdagen boven wettelijk minimum, opgebouwde dagen per 31-12-2011. Met deze gratis tool registreert u de vervaltermijn van de verlofdagen.

Vervaltermijnen verlof
Figuur: uitsplitsing vakantiedagen per vervaldatum

Regels vakantiedagen per 2012 (01-01-2012)

 • Dagen opgebouwd voor 01-01-2012 hebben verjaringstermijn van 5 jaar
 • Dagen opgebouwd in 2012 verjaren 6 maanden na eind opbouwperiode, dus vervallen voor 2012 dus op 01-07-2013
 • Deze vervaltermijn van 6 maanden geldt alleen voor het wettelijk minimum aantal vakantie-uren (werkweek x 4)
 • Alles boven het wettelijk minimum blijft een vervaltermijn houden van 5 jaar

Voldoet uw verlofregistratie (nog) niet?

Het zou best kunnen dat uw huidige leverancier de wijziging nog niet heeft verwerkt in de software voor verlof. Met onderstaande download kunt u het berekende saldo uitsplitsen en voldoet u aan de eisen die de wet stelt.

  DOWNLOAD (GRATIS)
Registratie vervaltermijnen verlofdagen
 

Eisen verlofregistratiesysteem per 01-01-2012

 • Vastleggen saldo vakantie-uren per jaar opgebouwd t/m 2011. Wel per jaar uitsplitsen i.v.m. vervaltermijn
 • Berekening wettelijk minimum voor 2012
  Verlof bovenwettelijk

 • Registratie opgebouwde vakantie voor 2012 (opgesplitst in wettelijk en boven wettelijk)
 • Opgenomen uren in 2012 kunnen afboeken van opbouwjaar
 • Berekening eindsaldo per 31-12-2012 uitgesplitst per jaar
  Vervaltermijn verlof per jaar

Bezoekers van deze pagina keken ook op:

 

 
HRM TOOLS
Reacties van klanten
Verlofregistratie
HRM TOOLS
Urenregistratie Excel
Urenregistratie MKB