Easy Template sjablonen balk
Home Producten Diesten Contact
Easy Template

 

 

Verlofuren omrekenen naar verlofdagen

De verlofregistratie software berekent en registreert de verlofuren. De reden hiervoor is dat iemand op basis van zijn contract een aantal uren werkt. Bij het berekenen van de verlofuren wordt gebruik gemaakt van deze uren.

registratie vakantiedagen

Wanneer een werknemer elke dag hetzelfde aantal uur werkt, kan het aanal verlofdagen eenvoudig worden berekend. Maar voor het berekenen van de verlofdagen voor iemand die niet alle dagen hetzelfde aantal uur werkt, kan dat niet.

Voorbeeld:

Een werknemer werkt van maandag tot en met donderdag 8 uur per dag. Op vrijdag wordt 4 uur gewerkt . Als deze persoon op bijvoorbeeld donderdag vrij neemt, gaan er 8 uur van de verlofkaart af, terwijl bij een vrije dag op vrijdag dit slechts 4 uur is.

Berekening aantal dagen

De verlofadministratie toont naast het aantal uren, tussen haakjes, het aantal dagen. Dit is puur ter indicatie en wordt berekend door het aantal vrije uren te delen door het gemiddeld aantal uren per dag. Hierbij worden dagen waarop niet wordt gewerkt niet meegenomen.

vrije uren omrekenen naar vakantiedagen

In het hierboven beschreven voorbeeld is dat dus voor een werkweek van 36 uur verdeeld over 5 dagen 7,2 uur per dag. Als er nog 8 uur vrij zijn, is dat 1,111 dag.

 

 
HRM TOOLS
Verlofregistratie - FAQ

 

Reacties van klanten
Verlofregistratie
HRM TOOLS
Urenregistratie Excel
Urenregistratie MKB