Easy Template sjablonen balk
Home Producten Diesten Contact
Easy Template

 

 

Verlofregistratie - overuren verwerken

Vraag
Kunnen de overuren die iemand heeft gemaakt ook worden verwerkt in de verlofadministratie?

Antwoord
Ja, de overuren worden als extra opbouw toegevoegd aan het saldo vrije uren van en werknemer. Meestal wordt dit 1x per maand ingevoerd. Door de overuren bij te schrijven op de snipperkaart bent u verlost van een extra administratie wanneer iemand tijd voor tijd krijgt bij extra gewerkte uren.

Werkwijze

  • Kies voor >> Verlofregistratie >> Registratie  • Kies het >> boekjaar en de werknemer
  • Selecteer het tabblad >> Overig  • Voor een regel in van het mutatietype >> Extra opbouw
  • Bij omschrijving voert u bijvoorbeeld de maand/periode of de reden van de extra opbouw in
  • In de kolom uren het aantal uren dat moet worden bijgeboekt bij het saldo  • Het aantal uren wordt nu toegevoegd in extra opbouw  • De opname van deze uren worden op de gewone manier ingevoerd op de verlofkaart. Het maakt nu namelijk niet meer uit of en wanneer de extra uren worden opgenomen.

 
Verlofregistratie - FAQ

Reacties van klanten
Verlofregistratie
HRM TOOLS
Urenregistratie Excel
Urenregistratie MKB