Easy Template sjablonen balk
Home Producten Diesten Contact
Easy Template

 

 

Wettelijke en bovenwettelijke uren

Wij krijgen veel vragen over hoe onze verlofregistratie omgaat met de wettelijke en bovenwettelijke vakantie-uren. En natuurlijk de hiermee verband houdende vervaltermijnen.

Automatisch berekend
De wettelijke en bovenwettelijke dagen worden automatisch berekend wanneer voor een medewerker nog geen opbouwmutaties zijn gemaakt in een bepaald jaar. Meestal is dat bij een nieuw boekjaar, maar ook als een medewerker nieuw in dienst komt.

Berekening wettelijke dagen
De wettelijke uren worden berekend door de uren per werkweek van een medewerker te vermenigvuldigen met 4. Bij een fulltime contract is dat dus 160 uur. Deze uren worden bij het berekenen van de wettelijke dagen genomen.

Wanneer iemand 32 uur werkt per week en totaal 25 dagen (van 8 uur) vakantie per jaar heeft, is de berekening als volgt:
.

Wat in te richten in verlofregistratie software
Je hoeft dus alleen het aantal uren in te vullen dat iemand per week werkt


Vrije uren per jaar
Bij de basisgegevens van een medewerker hoeft dus niets ingevuld te worden ten aanzien van wettelijk en bovenwettelijk. Bij vrije uren per jaar wordt bij standaard het totaal aantal vrij euren ingevoerd dat iemand per jaar verlof heeft. Bij extra worden eventuele extra uren, zoals leeftijdsdagen, toegvoegd.

Berekening is per jaar
De voorgestelde verdeling van de wettelijke uren en bovenwettelijke uren worden berekend op jaarbasis. Komt iemand gedurende het jaar in dienst of gaat gedurende het jaar uit dienst dan moet dit aantal worden gewijzigd. Als hulp om uit te rekenen hoeveel dagen (en verdeling in wettelijk/bovenwettelijk) iemand opbouwt in een jaar is er de verlofberekenaar.

 

 

Bezoekers van deze pagina keken ook op:

 

 
Verlofregistratie - FAQ
Reacties van klanten
Verlofregistratie
HRM TOOLS
Urenregistratie Excel
Urenregistratie MKB